Z.P.”INST” Zespół Projektowy Instalacji Sanitarnych jest spółką cywilną działającą nieprzerwanie od maja 1994 roku.

Współwłaścicielami są:

Maja Bezwińska

Andrzej Eder

Jerzy Eder

Małgorzata Wicher

 

Główny profil działalności firmy to usługi w zakresie projektowania w następujących branżach :

 • Instalacje wewnętrzne wod – kan, gaz oraz centralnego ogrzewania
 • Technologie wymiennikowni i kotłowni
 • Instalacje OZE solarne i pomp ciepła
 • Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Sieci zewnętrzne wod – kan, gaz oraz ciepłownicze

 

Zakres wykonywanych prac :

 • Projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze
 • Koncepcje w zakresie gospodarki wodno–ściekowej oraz uciepłownienia
 • Kosztorysy ślepe i inwestorskie
 • Opracowanie specyfikacji technicznych
 • Współpraca z biurem architektonicznym na etapie koncepcji
 • Świadectwa energetyczne
 • Nadzory autorskie